Erratum to annual report of Department of Thoracic Surgery at Shanghai Chest Hospital

Feng Yao, Rui Wang, Xufeng Guo, Zhitao Gu, Liwen Fan, Jia Huang, Wenyong Zhou, Bo Ye, Chenxi Zhong, Heng Zhao, Qingquan Luo, Zhigang Li, Alan Sihoe, Douglas Kyle Hogarth, Daniela Molena, Wentao Fang

Abstract

Erratum to: Shanghai Chest 2018;2:18.